Våre eiendommer

Endelausmarka

Midgard Gruppen Endelausmarka

Tomt Åsemyrane, Os

 • Adresse/Sted:

  Endelausmarka

 • Areal:

  34000

 • Selskap:

  Fiskarskogen Næring AS

 • Eierskap:

  Åsamyrane Utvikling AS (66%), som eies 50% av Midgard Gruppen og 50% av Helgesen Tekniskebygg AS

 • Type lokale:

  Næringstomt

 • Type:

  Næring/handel

Midgard Gruppen AS er et eiendomsselskap som sammen med sine datterselskaper fokuserer på utvikling, utleie, drift, samt kjøp/salg av bolig og næringseiendom. Selskapene besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Møllendalsveien 68B, 5009 Bergen

post@midgardgruppen.no

+47 55 23 60 00