Våre

Eiendommer

Næring
Næring - Partnerskap
Bolig
Tomteutvikling
Vilnius, Litauen

Er dere på jakt etter næringslokaler eller bolig?

Midgardgruppen besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Lokaler
til leie

Bolig
til leie