Nyheter

MidgardGruppen

Dronen som gir flere glade lakser
Publisert 09.03.2024 kl 08:15
...

Glade lakser smaker bedre og betaler bedre. Selskapet SeaSmart har utviklet en undervannsdrone for havbruksnæringen som avdekker om laksen har det godt eller ikke.


– Det handler om fiskehelse. Dronen vi har utviklet samler data fra hele merden og gir oppdrettsselskapene innsikten de trenger for å iverksette faktabaserte tiltak i eget anlegg, sier gründer og daglig leder i selskapet SeaSmart, sier Andreas Morland.

Kontor, verksted og testfasilitet
Vi møter han på bryggekanten ved selskapers lokaler i Møllendal. Her har de utsikt over Store Lungegårdsvann, hvor de også har mulighet for å teste dronene.
– For oss er dette perfekt beliggenhet. Ikke bare har vi lokaler som passer oss godt, vi har også testfasiliteter rett utenfor døren, sier Morland.
Selskapet er én av Midgards mange spennende leietakere. Lokalet på Mølledal deler de med Optimeering Aqua, et selskap som leverer optimaliseringsløsninger til havbruksbransjen.
– Vi passer veldig godt sammen, sier Morland, som etablerte selskapet i 2015.
Siden den gang har han jobbet dag og natt med å forbedre og videreutvikle dronen. SeaSmart har i dag to fast ansatte, pluss fem konsulenter på mer eller mindre faste avtaler.

– Vi er fortsatt et gründerselskap med et uforløst potensial. Når oppdrettsbransjen for alvor forstår verdiene i den innsikten vi leverer, og de begynner å handle på denne innsikten, ser vi for oss en spennende utvikling for selskapet, sier Morland.

Leverer hele bildet
Donen fungerer slik at den settes ut i en laksemerd, hvor den over en periode på inntil seks måneder fortløpende samler data som oksygen, temperatur, saltnivå, vanngjennomsiktighet, strøm og bølgehøyde.
– Dataene samler den inn ved å én gang i timen ta turen fra bunnen av merden til overflaten. På veien samler den dataene, som den når den når overflaten, via satellitt sender til SeaSmarts systemer i Møllendal, sier Morland.
Tidligere har det vært vanlig å måle på enkeltpunkter i merdene, men forholdene kan varierer mye, så punktmåling sier lite om hvordan det står til andre steder i merden. – Vi henter data der fisken faktisk er, noe som gir et komplett bilde av forholdene i merden. Disse dataene analyserer vi og dermed kan vi si noe om hvordan det faktisk står til i merden, sier Morland.
Dataene kan brukes til både å bekjempe fiskedødelighet og forbedre oppvekstsvilkårene i merdene, slik at laksen smaker bedre.
– Innsikten vi leverer er med andre ord gull verd for oppdrettsselskapene, sier Morland.

Verdensledende teknologi
SeaSmart har i dag 40 sjøgående droner som samler data fra merder langs norskekysten. Selskapet har ved flere anledninger fått støtte fra Innovasjon Norge, noe som har vært viktig i utviklingsfasen.
– Vi er verdensledende på det vi holder på med, og flere av landets ledende oppdrettsselskaper er på kundelisten. De er opptatt av fiskehelse, så løsningen vår er kjærkommen, sier Morland.
Foreløpig konsentrerer selskapet seg om det norske markedet, hvor målet er å bli den ledende leverandøren av data fra merder.
– Det norske oppdrettsmarkedet er enormt. Klarer vi å etablere oss som den ledende leverandøren av data og innsikt fra merder i Norge, så vil vi ha mer enn nok å henge fingrene i, sier Morland.

Les mer om SeaSmart her: https://seasmart.no
...

Er dere på jakt etter næringslokaler eller bolig?

Midgardgruppen besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Lokaler
til leie

Bolig
til leie