Nyheter

MidgardGruppen

Jakter kilowatt – både dag og natt
Publisert 31.01.2023 kl 11:55
...
PÅ JAKT: Driftstekniker hos Midgard, Per Gunnar Solheim, er på jakt etter energityver i ett av selskapets tekniske anlegg.

Midgard har for alvor trappet opp jakten på energityvene, og én av selskapets fremste etterforskere er driftstekniker, Per Gunnar Solheim.


- Jeg jakter på energityver. Det kan være alt fra en enkel panelovn som står på mer enn nødvendig eller et ventilasjonsanlegg som kjører uten skikkelig styring. Det er viktig for oss å finne disse energityvene, men det er enda viktigere for våre leietakere, sier Per Gunnar Solheim.

Krafttak for energieffektivisering
Solheim er driftstekniker og ansvarlig for rundt 15 av Midgards eiendommer. Oppgaven hans er først og fremst å sørge for at byggene er i god stand og fungerer som de skal. Da Midgard Gruppen i fjor høst etablerte satsingen «Energikampen – jakten på kWh», ble energityver en høyt prioritert oppgave. Energikampen handler, som navnet indikerer, om å finne og gjøre tiltak som reduserer energiforbruket i selskapets eiendomsmasse.
– Dette er noe vi har jobbet med lenge, men med de økte strømprisene har det fått økt aktualitet. Vi har derfor iverksatt et krafttak for økt energieffektivisering. Dette handler selvsagt om kostnader, men også om at vi som huseier tar vårt miljøansvar på alvor, sier eiendomssjef i Midgard, Anders Garmel. Derfor har Midgard blant annet energimerket alle sine bygg. Nå tar selskapet dette enda lenger og derfor er Solheim godt i gang med å gå gjennom bygg for å finne områder hvor energibruken kan reduseres.
– Energityvene kan være både små og store. Ambisjonen vår er å finne og gjøre tiltak uten at det går ut over leietakernes komfort, sier Solheim.

Får fakta på bordet
I flere av byggene har Solheim sammen med en av selskapets samarbeidspartnere i Energikampen, Energy Control, montert smarte IoT-sensorer fra Airthings som bidrar til at de får dokumentert de faktiske forhold.
– Før vi kan gjøre tiltak må vi vite hvordan det faktisk står til i bygget. Det første vi gjør er derfor å få en oversikt over hva som til enhver tid bruker energi. Dette gjør vi via Elhub, men også ved hjelp av smarte IoT-sensorer som vi har plassert ut i byggene. På denne måten avdekker vi alt fra små feil som bare krever en enkel justering til større feil som krever større tiltak, sier Solheim. Han forteller at de på kort tid har gjort betydelige fremskritt i mange av eiendommene.
– Vi har funnet feil i alle nesten alle våre eiendommer. Dette handler ikke om at vi eller de som har driftet eiendommene tidligere, har gjort en dårlig jobb. Det handler om at sensorene avdekker feil som nesten har vært umulig å avdekke tidligere. Samtidig har også fokuset vært helt annerledes. Energi har vært billig, så derfor man prioritert annerledes. Nå har energi blitt en mangelvare og derfor har fokuset endret seg, sier Solheim.

– Styres automatisk
I Midgards eiendom på Lønningsflaten 17 er selskapet Pon Power leietaker. De selger og har service på CAT anleggsmaskiner. For å ta kontroll over energibruken i bygget, har Midgard den senere tiden montert sensorer i alle rom i selskapets lokaler. Ventilasjonen styres nå automatisk, basert på tilstedeværelse.
– Det har blitt veldig bra. Ventilasjonen justerer seg nå automatisk ned når det ikke er folk i rommet. Det har ikke bare gitt redusert strømforbruk, det har også blitt bedre å jobbe i lokalene. Ventilasjonen jobber mye roligere, noe som gir mindre støy. Det merker man egentlig først når den automatisk justerer seg ned, sier regionsjef hos Pon, Geir Skretting. Solheim forteller at alle av selskapets leietakere har respondert positivt på deres tiltak for å redusere energibruken.
– Mange forstår at de må være med å bidra. Vi som gårdeier står selvsagt for de store investeringene og tiltakene, men alle ser at de også må være med å bidra. Det kan de for eksempel gjøre ved å redusere kravene til oppvarming, men også ved å være mer bevisst på å skru av lysene i sine lokaler, sier Solheim.

Betydelig energireduksjon
Solheim forteller at Midgard fortsatt er i en tidlig fase av Energikampen, men at de i flere av sine bygg i Bergen allerede har sett betydelig effekt.
– I seks av mine bygg har jeg sett en samlet reduksjon sammenlignet med 2021 på 600.000 kWh. Dette er lavthengende frukter, hvor det blant annet handler om ta kontroll over ventilasjon og energikilder. I noen av byggene planlegger vi større grep fremover og da vil energibesparelsene bli enda større, sier Solheim. Han forteller at energireduksjonen er noe leietakerne ser igjen i form av reduserte energikostnader og bedre inneklima. Som huseier får Midgard igjen en mer fremtidsrettet og bærekraftig bygningsmasse.
– Det er vinn-vinn for alle parter, sier Solheim.
...
FORNØYD: En av Midgard fornøyde kunder er Pon Power, her representert med regionsjef i selskapet, Geir Skretting (tv.). Per Gunnar Solheim hos Midgard viser resultatene fra en av selskapets IoT-sensorer fra Airthings.

Er dere på jakt etter næringslokaler eller bolig?

Midgardgruppen besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Lokaler
til leie

Bolig
til leie