Nyheter

MidgardGruppen

Selskapet som gjør gull av klimagasser
Publisert 12.04.2023 kl 15:00
...

I Midgard Gruppens lokaler i Fleslandveien 70, suger selskapet Bergen Carbon Solutions Co2 ut av luften for å utvikle produkter som er lettere enn plast, sterkere enn stål og som i tillegg leder strøm bedre enn kobber.


– Vi er et teknologiselskap som skaper business innenfor det som heter CCU, Carbon Capture and Use. Det vi gjør er at vi omdanner Co2 til rent karbon og slipper ut oksygen, sier nylig tiltrådt administrerende direktør i selskapet, Odd Strømsnes.

Bergen Carbon Solutions er et Bergensk gründereventyr. Selskapet ble etablert i 2016, basert på en studentidé av to studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Teknologien de utvikler er verdensledende og baserer seg altså på å bruke klimagassen CO2 til å lage nye råstoff som kan brukes i alt fra ski til fly og ikke minst batterier. For ikke så lenge siden startet nemlig selskapet også opp "Project C", hvor målet er å undersøke muligheten for å bruke selskapets teknologi tilogså å produsere grafitt fra CO2.
– Grafitt er et viktig råstoff som anode-materiale i batteriindustrien. Lykkes vi med denne teknologien kan det være et viktig Europeisk bidrag til verdens grafittmarked som i dag er Kinesisk-dominert, sier Strømsnes.

Det unike med teknologien er at de faktisk bruker Co2 som et råstoff og at selskapet dermed blir en nettoforbruker av klimagassen. Dette til forskjell fra annen karbonfangst, hvor den fangende Co2-en skal lagres.

Selskapets hovedkontor er i Fleslandveien 70, hvor de både har kontorer og selskapets forskningssenter.
– Her har vi en testhall med ovner og reaktorer hvor vi utvikler våre nye produkter. Lokalene fungerer veldig godt til vårt formål, sier Strømsnes. – Vi bygger nå en ny karbonbasert industri i Norge, der vi bruker karbon til noe nyttig istedenfor bare lagring, men det blir avgjørende og ha tilgang til ren og pålitelig energi, sier Strømsnes.
...

Er dere på jakt etter næringslokaler eller bolig?

Midgardgruppen besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Lokaler
til leie

Bolig
til leie