Nyheter

MidgardGruppen

Tar grep som gir full energikontroll
Publisert 07.08.2023 kl 13:30
...
F.v. Eiendomssjef i Midgard Gruppen, Anders Garmel, driftssjef hos Midgard Gruppen, Trond Åkernes og driftstekninger, Per Gunnar Solheim.

Midgard Gruppens bærekraftambisjoner finnes selvsagt på papiret, men dokumenteres først og fremst gjennom praktisk handling. Nå gir en ny avtale selskapets bærekraftarbeid ytterligere et løft.


– Vi har signert en avtale med VENI Energy Group som sikrer oss bedre kontroll over energibruken i samtlige av våre eiendommer. For leietakerne våre innebærer avtalen blant annet at det også blir enklere for de å ta større kontroll over eget energibruk, sier eiendomssjef i Midgard Gruppen, Anders Garmel.

Garantert 100 prosent ren energi
VENI Energy Group leverer energitjenester til mer enn 48.000 bedriftskunder i Norden. De håndterer også innkjøp av cirka 10 TWh strøm i året, noe som gjør selskapet til en av Nordens største innkjøpere av ren kraft.
– Avtalen garanterer dermed at Midgard Gruppen og selskapets leietakere kun bruker fossilfri energi, i tillegg til svært konkurransedyktige priser, sier key account manager hos VENI Energy Group, Tony Peroni. Avtalen innebærer også at sistnevnte tar over administrasjonen av alt som har med energi å gjøre i Midgard Gruppens eiendommer. Det betyr at selskapets leietakere etter hvert vil få sine energiregninger fra VENI Metering.
– Vi begynner med en del av eiendomsporteføljen og så skal løsningen etter hvert rulles ut i samtlige bygg, sier driftssjef hos Midgard Gruppen, Trond Åkernes.

Får full kontroll
I de byggene som er først ut, har VENI i samarbeid med Midgard, den siste tiden holdt på med en grundig gjennomgang. Arealene er kartlagt og det er opprettet en optimal målerstruktur for avlesing av strøm.
– Der det har vært behov for det, så har vi også satt opp nye strømmålere. Dette gir oss full kontroll over hva som til enhver tid rører seg av energibruk i de ulike arealene og byggene, sier Peroni. Han forteller at løsningen på denne måten sørger for at hver enkelt leietaker til enhver tid betaler akkurat det de skal for strømmen de bruker.
– Målerne forteller oss nøyaktig hvor mye strøm hver enkelt leietaker bruker. Dette er en moderne måte å belaste leietakerne for medgått strømbruk på, sier Peroni.

Økt bevissthet rundt energi
...
Key account manager hos VENI Energy Group, Tony Peroni.
En sentral del av avtalen med VENI er at både Midgard og den enkelte leietaker kan logge seg på en digital portalløsning. Her får Midgard oversikt over energibruken i hele eiendomsporteføljen, mens hver enkelt leietaker får oversikt over eget forbruk og kostnader knyttet til dette.
– Her kan man fortløpende følge med på hvor mye energi man bruker. Vi opplever at dette gir økt bevissthet rundt energi og mange av våre kunder kan derfor vise til redusert energibruk etter å ha tatt i bruk vår løsning. Hos en del har løsningen til og med bidratt til at det har blitt en konkurranse om å bruke minst mulig energi, sier Peroni. Han forteller at løsningen også gjør det enkelt å overvåke bruken i de enkelte byggene, noe som gjør det langt enklere å fange opp feil i ett av byggene.
– Skulle for eksempel energibruken i et bygg plutselig overstiger normale verdier, så blir dette raskt fanget opp. Dette bidrar også til å forhindre unødvendig bruk av energi, sier Peroni.

Følger opp strategien
En hyggelig effekt av avtalen er at Midgard også nå får betalt for solkraften de produserer på egne bygg og at denne kan selges med opprinnelsesgaranti.
– En utfordring med investeringer i solcelleanlegg, har vært at vi gjennom BKKs løsning ikke har fått ta del i den økonomiske gevinsten. Overskuddet fra energiproduksjonen har gått ut på nettet eller til leietaker, mens vi som tok investeringen ikke har fått noe. Løsningen fra VENI gjør at vi nå kan ta del i den økonomiske gevinsten. Det gir oss et tydelig insentiv til å fortsette å investere i solcelleanlegg på våre bygg, sier Garmel. Han forteller også at grunnen til at de valgte VENI er at løsningen underbygger Midgards bærekraftstrategi.
– Vi har i vår bærekraftstrategi definert noen fokusområder og energi er det viktigste. Valg av energieffektive løsninger og optimalisering av nåværende infrastruktur er trukket frem som viktig. Avtalen med VENI følger derfor opp vår strategi og styrker vårt bærekraftarbeid, sier Garmel.
...
Solceller er en del av Midgard Gruppens satsing på energi.

Er dere på jakt etter næringslokaler eller bolig?

Midgardgruppen besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Lokaler
til leie

Bolig
til leie